Đặc Công Hoàng Phi – Chương 161

Chương 161: Thần Minh Vực Phá

Edit: Hami

Beta: Sakura

Bầu trời tràn ngập khói lửa, vạn dặm bầu trời như cầu vồng.

Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, Gia chủ Lâu Tinh , Phi Vũ Quốc Vương cùng với Quân Nhiêu Thiên, Quân Vân, từ vạn dặm xa xôi phi nước đại gấp rút đi đến Phiêu Miểu Phong của gia tộc Lâu Tinh.

Đọc tiếp

Đặc công hoàng phi

Đặc công hoàng phi

Tác giả: Nhất thế phong lưu

Convert: Mya

Nguồn convert: TTV

ĐCHP_daphong

Truyện này là ta làm tiếp của bên nhà thuytichlinh

Từ chương 1 đến chương 101 (2) thì mọi người đọc bên nhà thuytichlinh

Văn án

Chương 1-chương 101(2)

102-1         102-2         102-3        103-1        103-2        103-3     

104-1        104-2         104-3         105-1              105-2

106-1                106-2              107

108-1                      108-2          109-1                      109-2

110-1             110-2           111           112-1          112-2

113-1          113-2          114-1          114-2         115-1          115-2

116-1          116-2          117-1          117-2                   118

119         120         121        122         123        124         125         126

127      128      129      130      131      132      133      134      135

136      137      138      139      140      141      142      143      144      145      146      147

148      149      150      151      152      153      154      155      156      157      158